Junior Members

 

Juniors (onder 18 jaar) van ooral in Suid-Afrika:

As u meer oor Sierduiwe wil weet, is u op die regte plek

Die Suid-Afrikaanse Sierduif Vereniging beywer hom om ‘n liefde en passie vir Sierduiwe onder die Jeug te kweek met die oog op die verbetering van die kwaliteit en die standaard daarvan deur wedersydse hulp en advies van lede.
Die SASV het ‘n Jeugforum op die been gebring om die jeug te help met behulp van die Streekverteenwoordigers van elke streek. Die Jeugforum, bestaande uit die Nasionale Jeugforum Verteenwoordiger en die Streekverteenwoordigers / Jeugverteenwoordigers, sal poog om deurlopend met Juniors inverbinding te bly en hulle te help waar moontlik.
Die boek, “Handleiding vir die skou van Sierduiwe” is opgestel om die SASV se Juniors en die Jeug wat betrokke is Jeugskoue van inligting te voorsien hoe om met sierduiwe te begin boer, die duifrasse te leer ken, standaarde te ken, duiwe te versorg en vir siektes te behandel en voorbereiding voor ‘n skou.

Die SASV wil ook poog om die SASV se Jeug betrokke te kry die Nasionale Jeugskou Vereniging (Landbou Jeugvereniging) se Jeugskoue wat deur die Landbou Skole aangebied word; ook waar ander skole se Jeug betrokke kan wees. Voorts word gepoog om die Jeug van die Jeugskou Vereniging weer betrokke te kry die Suid-Afrikaanse Sierduif Vereniging. Deur albei die organisasies betrokke te wees, kan die Jeug se betrokkenheid diere en voëls net sterker word. So is daar is ook ‘n boek beskikbaar vir diegene wat met Wedvlugduiwe die Jeugskou Verenging wil skou.

Die Juniors moet die “Handleiding vir die skou van Sierduiwe” ken. Dit is om elke Junior te help om sy duiwe goed te ken en eendag die SASV verder op te bou. Die SASV se Jeug is die toekoms van die SASV en hoe meer kennis hulle van jongsaf opdoen, hoe meer gaan hulle later vir die SASV beteken. Kennis kan nie van jou weg geneem word nie.

Vir meer inligting, kontak:
Die Nasionale Jeugverteenwoordiger

Mr. Attie van Aswegen
Peeterstraat 9
Morewag
Kroonstad 9499
Cell: 082 411 8483
E-mail: attievanaswegen@gmail.com

 

For more information on how to join and get started please click on the following links:

How to Join

How to Get Started

Junior members need to study the following showing manuals:

Fancy Pigeon Showing Manual

Racing Pigeon Showing Manual

Learn more about the prestigious

“Junior of the Year” accolade.